trò chơi thay đồ búp bê

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

trò chơi thay đồ búp bê

búpCũng may là ngộ tính của con quái thú cũng không thấp, biết ý Lý Cáp bảo nó mau đi, vội vàng đứng lên, chạy băng băng trong hang động. thayHổ Uy tướng quân!? Thật sự là Hổ Uy tướng quân sao… thayViện quân đến rồi! Tam lộ quân đến đấy! búpDù sao thì cũng gạo nấu thành cơm rồi. Ngươi chính là thê tử của ta, gọi ta một tiếng phu quân nghe xem. bê hán việt

bê -Đa tạ nhị công tử. bê Công Tôn Vô Tình kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói: chơiLý gia thể lực khủng bố hùng hậu, không chỉ có tiền mới lo lót được. bê Sau khi đám kỵ sĩ hô “ Hổ uy” thì cả thành đều làm theo, trong lúc nhất thời tiếng “Hổ Uy” truyền xa khắp nơi. búpHắn nói xong liền mở kim phiến ra phe phẩy vài cái, thì thấy tiểu Lục Chiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt xem thường, hắn xấu hổ vội vàng gấp kim phiến lại.

tròTrên bày tay của ca có một chiếc nhẫn màu đen, có phải nó là bách biến thần binh? tròTrong bụng lại nghĩ: thayLý Cáp nói xong phất tay áo đi ra ngoài. tròLý Cáp híp mắt mỉm cười. bê Còn có Nguyệt Nhi, cho dù ngươi không ở bên cạnh, nàng cũng không quên mỗi đêm làm cho ngươi y phục, lúc nào cũng có kim chỉ nơi tay. Lần này cũng vậy, nàng nhờ ta mang đến cho ngươi vài món trang phục hè thu cùng thu y. Nàng nha, làm quần áo cho người chẳng mấy chất đầy phòng nàng.


link:http://hearstcastel.com/nouj/cg18956gjx1154.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://hearstcastel.com